Uslovi korišćenja


  OPŠTE ODREDBE

 

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Posetom našeg sajta smatra se da ste pročitali sve uslove o korišćenju i da se slažete sa njima u celosti. Ako se ne slažete sa nekim odredbama, molimo Vas da ne koristite naš sajt.

Sadržaj na ovim stranicama uređuje Foto Style Szfrt sa sedištem u Beogradu, Požeška 46. Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu. Sve savete i/ili informacije koju dobijete direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik. Zabranjeno je korišćenje sajta za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog materijala koji može uznemiriti, obmanuti, ili zloupotrebiti korisnike sajta, kako njihove lične informacije, tako i putem malicioznog koda izmeniti sadržaj sajta.

 

 

  OGRANIČENJE PRISTUPA

 

Nepoštovanje ovih napomena, povlači ukidanje svih prava koja su Vam dodeljenja, bez prethodnog obaveštenja, i uklanjanje spornih objava. Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i postavljenje informacija koje mogu dovesti u zabludu korisnike sajta.

Foto Style se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koj način može nastati korišćenjem ovih web stranica, ili prilikom radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovog sajta, te za bilo kakvu štetu nastalu prema korisniku ili trećoj strani.

 

 

  AUTORSKA PRAVA

 

Sajt kao i njegov celokupan sadžaj su vlasništvo Foto Style radnje, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Svi materijali postavljeni od korisnika, naročito fotografije, video snimci i tekstovi koji se smatraju autorski radovima, mogu biti objavljeni bez vremenskog ograničenja na sajtu.Dostavljanjem materijala ovom sajtu, izdajete Foto Style-u neopoziva, stalna i eksluzivna prava za korišćenje, izmenu i uklapanje u druge radove, kao i postavljanje na ovaj sajt. Pošiljaoci material aprihvataju da za poslate materijale neće bitiisplaćen nikakav honorar.. Sav material koji je primljen, pošiljalac garantuje pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da je isti u njihovom vlasništvu, te da na njih ne polažu autorska prava.

 

 

  VEZE KA DRUGIM WEB LOKACIJAMA

 

Lokacije ka drugim web sajtovima su obezbeđene isključivo da bi vam omogućili potpunije informacije o određenim artiklia, I Foto Style se ne smatra odgovornim za sadržaj sa bilo koje lokacije koja je upućena preko veza. U slučaju da preuzimate bilo kakve datoteke sa tih veza, proverite da li imate ažuriran antivirus program.

 

 

  NARUČIVANJE

 

Nakon registracije na sajtu prodavnice, kupac sve proizvode poručuje klikom na dugme dodaj u korpu. Pri završetku naručivanja pregledajte sve artikle koji su dodati u listu za naručivanje. Nakon izvršene narudžbine, dobićete potvrdni mail.

Prodaja proizvoda putem internet sajta www.shop.fotostyle.rs obavlja se u okviru registrovanje delatnosti Foto Style radnje, osnovanog u Beogradu, Požeška 46, PIB 101835418, tel. +381 11 3541459, adresa za podnošenje reklamacija info@fotostyle.rs

 

 

 

 

  REKLAMACIJE

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu info@fotostyle.rs i na tel. +381 11 3541459. Ukoliko je proizvod ispravan ali potrošač želi, iz nekog razloga, da odustane od ugovora i proizvod vrati, to može uraditi u roku od 14 dana od momenta kada je isti njemu uručen. U tom slučaju potrošač ima pravo na povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, ali troškove povraćaja kupljene robe snosi direktno kupac.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilnim održavanjem robe.

 

 

  PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE NA DALJINU

 

Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše web prodavnice www.shop.fotostyle.rs smatra prodajom na daljinu.
Zakon u slučaju prodaje na daljinu definiše pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi zadovoljenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali nije u obavezi, da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac, proizvod se više  ne može  vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti primljeni račun/otpremnica odnosno originalni fiskalni isečak.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za  odustanak, a nakon prijema proizvoda, koji je u neotvorenom i neoštećenom stanju.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.